Zamówienia publiczne

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Gdańsk, 2018-02-07
Informacja o rozsyrzygnięciu postępowania (plik pdf)

Gdańsk, 2018-01-17
W związku z omyłką pisarską wprowadza się zmianę wzoru umowy w brzmieniu następujących paragrafów :
§2 I Zabezpieczenie techniczne pkt 1,2
§3 pkt.1
§9 pkt 1,6

Wzór umowy (plik docx)

Gdańsk, 2018-01-16
Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza do składania ofert na świadczenie usług ochrony mienia do Firm działających na terenie Miasta Gdańska dla obiektów GZSiSS znajdujących się przy AL. Grunwaldzkiej 244, ul. Wałowej 2l, ul. Kartuskiej 245b w Gdańsku.
Zaproszenie (plik pdf)

Data publikacji: 22.12.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG PRANIA NA POTRZEBY GDAŃSKIEGO ZESPOŁU SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO
Zaproszenie do składania ofert (plik jpg)
SIWZ (plik doc)

Data publikacji: 19.12.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE - TROFEA SPORTOWE: PUCHARY, STATUETKI, PLAKIETKI I MEDALE
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Wzór umowy (plik doc)

Data publikacji: 19.12.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA ZABEZPIECZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Wzór umowy (plik doc)

Podkategorie