Zamówienia publiczne

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Data publikacji: 27.11.2017
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH DN25 W BUDYNKU GDAŃSKIEGO ZESPOŁU SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 244
Pismo przewodnie (plik doc)
Przedmiar (plik pdf)
Specyfikacja techniczna (plik pdf)
Wzór umowy (plik doc)

Data publikacji: 26.01.2017
Przetarg nieograniczonego na świadczenie usług prania na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku
Ogłoszenie (plik pdf), Specyfikacja (plik doc)
30.01.2017: Wyjaśnienia treści SIWZ (plik doc)
01.02.2017: Wyjaśnienia treści SIWZ 1 (plik pdf), Wyjaśnienia treści SIWZ 2 (plik pdf)
03.02.2017: Zestawienie ofert (plik pdf)
13.02.2017: Informacja o wyniku (plik pdf)

Podkategorie