Zamówienia publiczne

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza do składania pisemnych ofert na najem nieruchomości użytkowej składającej się z pomieszczeń użytkowych przy Al. Grunwaldzkiej 244, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, w trybie bezprzetargowym- w drodze zbierania i wyboru oferty, z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki zdrowia lub gabinetu odnowy biologicznej  (plik pdf)

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – kuchni oraz organizację żywienia w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego przy Al. Grunwaldzkiej 244, 80-314 Gdańsk.

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – kuchni wraz z pomieszczeniem stołówki i organizację żywienia w szkolnym schronisku młodzieżowym przy al. Grunwaldzkiej 244 na okres od 01.05.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ogłoszenie (plik doc)

Formularz ofertowy (plik doc)

Załącznik (plik zip)

 


Gdańsk, 2018-04-25
Zmiana treści OGŁOSZENIA i REGULAMINU KONKURSU w zakresie terminu otwarcia ofert.
W związku z rozbieżnością pomiędzy treścią Regulaminu oraz Ogłoszenia ustala się nowy termin otwarcia ofert.
W treści OGŁOSZENIA zmienia się zapis:
„Otwarcie ofert: odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego”
na
„Otwarcie ofert: odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego”
W treści REGULAMINU KONKURSU zmienia się zapis:
„Część VIII. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty muszą być złożone, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia 26.04.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego”
na
„Część VIII. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty muszą być złożone, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia 30.04.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego”

oraz

„Część X. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta.
1. Otwarcie ofert.
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Zespołu. Otwarcie ofert jest jawne”
na
„Część X. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta.
1. Otwarcie ofert.
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Zespołu. Otwarcie ofert jest jawne.”

Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

 

Gdańsk, 2018-04-30

Wynik konkursu (plik docx)

 

 

Gdańsk, 2018-02-07
Informacja o rozsyrzygnięciu postępowania (plik pdf)

Gdańsk, 2018-01-17
W związku z omyłką pisarską wprowadza się zmianę wzoru umowy w brzmieniu następujących paragrafów :
§2 I Zabezpieczenie techniczne pkt 1,2
§3 pkt.1
§9 pkt 1,6

Wzór umowy (plik docx)

Gdańsk, 2018-01-16
Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza do składania ofert na świadczenie usług ochrony mienia do Firm działających na terenie Miasta Gdańska dla obiektów GZSiSS znajdujących się przy AL. Grunwaldzkiej 244, ul. Wałowej 2l, ul. Kartuskiej 245b w Gdańsku.
Zaproszenie (plik pdf)

Data publikacji: 22.12.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG PRANIA NA POTRZEBY GDAŃSKIEGO ZESPOŁU SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO
Zaproszenie do składania ofert (plik jpg)
SIWZ (plik doc)

Podkategorie