Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO na Dostawy oleju opałowego lekkiego L-1, przeznaczonego do celów grzewczych, dla budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)
SIZW (plik pdf)
Zał. 5 Wzór umowy (plik pdf)

2020.01.16
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ (plik pdf)
Załącznik do wyjaśnień (plik docx - edytowalny)

2020.01.22
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf)

2020.01.29
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.