Dostawy oleju opałowego lekkiego L-1, przeznaczonego do celów grzewczych, dla budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244

 

Ogłoszenie (plik pdf)
SIWZ (plik pdf)
Zał. 5 wzór umowy (plik pdf)
Zmiana ogłoszenia (plik pdf)

2019-01-22
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf)

2019-02-01
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.