Zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów i sprzętu sportowego na potrzeby Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.

2018-12-17
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf)

2018-12-18
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.