Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – kuchni oraz organizację żywienia w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego przy Al. Grunwaldzkiej 244, 80-314 Gdańsk.

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – kuchni wraz z pomieszczeniem stołówki i organizację żywienia w szkolnym schronisku młodzieżowym przy al. Grunwaldzkiej 244 na okres od 01.05.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ogłoszenie (plik doc)

Formularz ofertowy (plik doc)

Załącznik (plik zip)

 


Gdańsk, 2018-04-25
Zmiana treści OGŁOSZENIA i REGULAMINU KONKURSU w zakresie terminu otwarcia ofert.
W związku z rozbieżnością pomiędzy treścią Regulaminu oraz Ogłoszenia ustala się nowy termin otwarcia ofert.
W treści OGŁOSZENIA zmienia się zapis:
„Otwarcie ofert: odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego”
na
„Otwarcie ofert: odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego”
W treści REGULAMINU KONKURSU zmienia się zapis:
„Część VIII. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty muszą być złożone, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia 26.04.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego”
na
„Część VIII. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty muszą być złożone, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia 30.04.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego”

oraz

„Część X. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta.
1. Otwarcie ofert.
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Zespołu. Otwarcie ofert jest jawne”
na
„Część X. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta.
1. Otwarcie ofert.
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Zespołu. Otwarcie ofert jest jawne.”

Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

 

Gdańsk, 2018-04-30

Wynik konkursu (plik docx)

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.