Data publikacji: 27.11.2017
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH DN25 W BUDYNKU GDAŃSKIEGO ZESPOŁU SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 244
Pismo przewodnie (plik doc)
Przedmiar (plik pdf)
Specyfikacja techniczna (plik pdf)
Wzór umowy (plik doc)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.