Data publikacji: 26.01.2017
Przetarg nieograniczonego na świadczenie usług prania na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku
Ogłoszenie (plik pdf), Specyfikacja (plik doc)
30.01.2017: Wyjaśnienia treści SIWZ (plik doc)
01.02.2017: Wyjaśnienia treści SIWZ 1 (plik pdf), Wyjaśnienia treści SIWZ 2 (plik pdf)
03.02.2017: Zestawienie ofert (plik pdf)
13.02.2017: Informacja o wyniku (plik pdf)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.