Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania GZSiSS.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2017 poz. 2198 i 2203) (plik pdf)

Uchwała nr 12/07/08 Rady Pedagogicznej Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej z dnia 3 września 2007 (plik pdf)

Statut placówki Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej( uchwała nr 3/05/06 Rady Pedagogicznej Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej z dnia 13 lutego 2006 r.)

Statut placówki Szkolnych Schronisk Młodzieżowych (załącznik do uchwały LVI/1913/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2006r.) (plik pdf)

Statut placówki Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego (załącznik do uchwały XXXV/971/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.02.2017r.) (plik pdf)

UCHWAŁA NR XLVIII/1459/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1913/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244 wraz z Filiami Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Wałowej 21, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b. (plik pdf)