Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w GZSiSS oraz o wynikach naboru.

 

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego poszukuje energicznej osoby z pozytywnym nastawieniem do pracy na stanowisko Kierownik Filii w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna posiadać:

Ø  - wykształcenie -średnie: niezbędne  minimum 6-letni staż pracy;

                                      -wyższe: niezbędne minimum 2-letni staż pracy.

Ø  umiejętność kierowania zespołem pracowniczym;

Ø  łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi;

Ø  umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu;

Ø  wrażliwość na potrzeby innych w kontaktach z klientem;

Ø  umiejętność analizy i wyciągania wniosków;

Ø  znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym;

Ø  mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej;

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Ø  Nadzór i organizowanie pracy podległych pracowników obsługi i recepcji schroniska według wymogów nowoczesnej organizacji pracy, w sposób zapewniający sprawne, prawidłowe i terminowe wykonanie zadań.

Ø  Nadzór techniczny nad mediami i obiektem.

Ø  Współpraca ze wszystkimi działami GZSiSS.

Kandydatom oferujemy:

Ø  umowę o pracę;

Ø  wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,

Ø  miejsce pracy: Filia SSM Kartuska 245B, Gdańsk

Ø  wynagrodzenie zasadnicze /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

Ø  dodatek stażowy    /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,

Ø  dodatek funkcyjny   /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

Ø  dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”  /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

Ø  przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 31  stycznia 2019r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2018 poz. 1000) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.”

Informacje pod numerem  tel. (058) 520-68-60,      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. kadr Dorota Anusik

GZSiSS zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy osobę na stanowisku Pokojowej

Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna spełniać następujące wymagania:

- aktualne badania SANEPID

- łatwy kontakt z ludźmi

 

Praca na w/w stanowisku polegać będzie na sprzątaniu pokoi hotelowych.

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 31 stycznia 2019r. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2018 poz. 1000) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.”

 

Specjalista ds. kadr Dorota Anusik 

Informacje pod numerem tel. (58) 520-68-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego poszukuje energicznej osoby z pozytywnym nastawieniem do pracy na stanowisko wicedyrektora w pełnym wymiarze czasu pracy.


Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna posiadać:

 • co najmniej czteroletni staż pracy, przy czym co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała, przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 • posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);


Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało między innymi:

 • Nadzór nad realizacją przez nauczycieli Zespołu zajęć dydaktycznych, w tym kontrola dzienników zajęć oraz pozostałej dokumentacji nauczycieli;
 • Nadzorowanie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez Zespół zarówno na jego terenie jak również poza siedzibą Zespołu.
 • Nadzór merytoryczny nad imprezami i uroczystościami organizowanymi przez nauczycieli i pracowników Zespołu.
 • Nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych.
 • Koordynowanie prezentowanych osiągnięć i dorobku Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem strony internetowej Zespołu.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
 • miejsce pracy: GZSiSS Al. Grunwaldzka 244, Gdańsk
 • wynagrodzenie zasadnicze /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy/zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatek funkcyjny /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,


CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 26 października 2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2016 r. poz. 922) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.”

Informacje pod numerem tel. (058) 520-68-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds. kadr Dorota Anusik