Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w GZSiSS oraz o wynikach naboru.

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego poszukuje energicznej osoby z pozytywnym nastawieniem do pracy na stanowisko wicedyrektora w pełnym wymiarze czasu pracy.


Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna posiadać:

 • co najmniej czteroletni staż pracy, przy czym co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała, przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 • posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);


Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało między innymi:

 • Nadzór nad realizacją przez nauczycieli Zespołu zajęć dydaktycznych, w tym kontrola dzienników zajęć oraz pozostałej dokumentacji nauczycieli;
 • Nadzorowanie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez Zespół zarówno na jego terenie jak również poza siedzibą Zespołu.
 • Nadzór merytoryczny nad imprezami i uroczystościami organizowanymi przez nauczycieli i pracowników Zespołu.
 • Nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych.
 • Koordynowanie prezentowanych osiągnięć i dorobku Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem strony internetowej Zespołu.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
 • miejsce pracy: GZSiSS Al. Grunwaldzka 244, Gdańsk
 • wynagrodzenie zasadnicze /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy/zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatek funkcyjny /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,


CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 26 października 2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2016 r. poz. 922) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.”

Informacje pod numerem tel. (058) 520-68-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds. kadr Dorota Anusik

GZSiSS zatrudni osobę na stanowisku kierowca-konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie: zawodowe

- praktyka w zawodzie min. 2 lata

- kwalifikacje SEP, 

- brak przeciwwskazań do prac na wysokości do 3 m.

- prawo jazdy kat. B

Praca na w/w stanowisku polegać będzie na drobnych naprawach bieżących w zakresie: hydrauliki, stolarki, budowlanki oraz pracach porządkowo-gospodarczych.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 31 sierpnia 2018r.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2018 poz. 1000) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.

 

Informacje pod nr tel. (058) 520-68-60; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. kadr Dorota Anusik

 

GZSiSS zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy osobę na stanowisku Pokojowej

Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna spełniać następujące wymagania:

- aktualne badania SANEPID

- łatwy kontakt z ludźmi

 

Praca na w/w stanowisku polegać będzie na sprzątaniu pokoi hotelowych.

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 31 sierpnia 2018r. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2018 poz. 1000) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.”

 

Specjalista ds. kadr Dorota Anusik 

Informacje pod numerem tel. (58) 520-68-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego poszukuje energicznej osoby z pozytywnym nastawieniem do pracy w Centrum Informacji Turystycznej w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna posiadać:

 - wykształcenie: min. średnie;

 - znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 - Znajomość topografii Trójmiasta i atrakcji turystycznych;

 - doświadczenie w obsłudze klienta i sprzedaży;

 - łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi;

 - umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu;

 - wrażliwość na potrzeby innych w kontaktach z klientem;

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 - Udzielanie informacji turystycznej o regionie.

 - Przygotowywanie spraw związanych z ofertą reklamową i promocyjną GZSiSS.

 - Prowadzenie sprzedaży biletów ZKM, legitymacji PTSM.

 - Prowadzenie strony internetowej dotyczącej GZSiSS.

 

Kandydatom oferujemy: 

 - umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny;

 - wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,

 - miejsce pracy: GZSiSS Al. Grunwaldzka 244, Gdańsk,

 - wynagrodzenie zasadnicze /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie  -  wynagradzania pracowników samorządowych/,

 - dodatek stażowy /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 31 sierpnia 2018r. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2018 poz. 1000) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.” 

 

Informacje pod numerem tel. (058) 520-68-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Specjalista ds. kadr Dorota Anusik

 

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu), osobę na stanowisko Recepcjonista. Poszukujemy energicznej osoby z pozytywnym nastawieniem do pracy.

 

Od kandydatów wymagamy:

- wykształcenia minimum średniego

- znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

- dyspozycyjności

- umiejętności nawiązywania kontaktów

- samodzielność i dokładność w działaniu.

 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy mile widziane.

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 31 sierpnia 2018r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2018 poz. 1000) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania”

 

 

Specjalista ds. kadr Dorota Anusik 

Informacje pod nr tel. (58) 520-68-60; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.